Հայաստանում գենդերային հարցերին ուղղված ծրագրերի բացը

Հայաստանում գենդերային հարցերին ուղղված ծրագրերի բացը

2011 թ.-ին ԵՀՀ-ն Շվեդիայի Լանդի համալսարանի Գենդերային հարցերի ֆակուլտետի ուսանողներ
Հիլլևի Հաուսին և Պավլինա Էկդահլին առաջարկեց անցկացնել մի հետազոտություն, որի նպատակն
էր ուրվագծել ԵՀՀ-ի՝ գենդերի մասին մոտեցումն ու ծրագրային փաթեթը: Հետազոտության արդունքում
ստեղծվեց մի համառոտ հաշվետվություն, որը ներկայացնում էր Հայաստանում տեղակայված այն
տեղական և միջազգային կազմակերպություններին, որոնք վաղ 2000-ական թթ.-ից սկսած երբևէ
իրականացրել էին գենդերի հետ առնչվող ծրագրեր, նկարագրում էր այդ կազմակերպությունների
փորձառության ոլորտները և, որ ամենակարևորն է, բացահայտում էր Հայաստանում գենդերային հարցերին ուղղված ծրագրերի բացը:

Շվեդիայում գենդերային հավասարության վերաբերյալ փաստեր  (անգլերեն)
Գենդերային հավասարությունը Շվեդիայում  (անգլերեն)
Միջազգային հումանիտար իրավունքն ու գենդերը  (անգլերեն)
Շվեդական կառավարության՝ գենդերային հավասարության քաղաքականությունը  (անգլերեն)
Շվեդական ընտանիքի քաղաքականությունը  (անգլերեն)