Մեդիա

մայր էջ

Ինչին է ծառայում լրագրությունը

Ուսուցողական ձեռնարկը հասցեագրված է հակամարտությունների պրոֆեսիոնալ և անաչառ լուսաբանում ուսուցանողներին և նպատակ ունի ապահովել նրանց պարապմունքների համար անհրաժեշտ տեղեկություններով և խորհուրդներով:

Ինչին է ծառայում լրագրությունը (2014)

Լրատվամիջոցների վերաբերյալ Հայաստանի բնակչության կարծիքների և նախընտրությունների հետազոտություն, 2011

«Լրատվամիջոցների վերաբերյալ Հայաստանի բնակչության կարծիքների և նախընտրությունների» հետազոտությունն իրականացվել է Լրատվության այլընտրանքային ռեսուրսներ ծրագրի շրջանակներում, Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոնի կողմից
Հետազոտության արդյունքներն ամփոփ ներկայացված են ստրոև, ինչպես նաև Slideshare-ում։

 Լրատվամիջոցների վերաբերյալ Հայաստանի բնակչության կարծիքների և նախընտրությունների հետազոտություն