Կրթություն

մայր էջ

«Գրագողությունը հայաստանյան բուհերում. ինչպե՞ս քանդել թնջուկը» հետազոտություն 2011թ.

Գրագողությունը Հայաստանի Հանրապետության բուհական համակարգի առջև կանգնած կարևոր խնդիրներից մեկն է: «Գրագողությունը հայաստանյան բուհերում. ինչպե՞ս քանդել թնջուկը» հետազոտությունը ամփոփում է գրագողության հետ կապված ընդհանուր վիճակը, դրսևորումները, ինչպես նաև պատկերը շտկելուն ուղղված առաջարկներ։

«Գրագողությունը հայաստանյան բուհերում. ինչպե՞ս քանդել թնջուկը» 

Բարձրագույն կրթության բարեփոխումները Հայաստանում. կրթության համակարգի ինտեգրումը և ադապտացումը նոր իրականությանը։

Ձեռնարկը ներկայացնում է 2009 թվականի հուլիսի 15–19–ը կայացած “Կրթական ծառայությունների շուկայի ձևավորման նախագծեր” կրեատիվ խաղի արդյունքները։

Բարձրագույն կրթության բարեփոխումները Հայաստանում
Բարձրագույն կրթության բարեփոխումները Հայաստանում (ռուսերեն)