ՔՀԿ-ների զարգացում

մայր էջ

ՔՀԿ շուկայի հետազոտություն (2015)

Հետազոտությունն իրականացրել է ՀՌԿԿ-Հայաստանը՝ «ՀԿ Դեպո–Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման» ծրագրի շրջանակներում:

Ստորև ներկայացնում ենք ինչպես հետազոտությունը, այնպես էլ հետազոտության մասին պատրաստած պրեզենտացիաները.

ՔՀԿ ոլորտի շուկայի համապարփակ հետազոտության արդյունքների ամփոփագիր

ՔՀԿ ոլորտի շուկան. համապարփակ հետազոտության արդյունքները (պրեզենտացիա)

ՔՀԿ ոլորտի շուկան. համապարփակ հետազոտության արդյունքները. վերլուծական զեկույց

ԵՀՀ ծրագրերի գնահատում: ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄՆԵՐ

Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամն իրականացրել է ԵՀՀ-ի «Կազմակերպական կարողությունների զարգացում» և «Հայաստանում համայնքային զարգացման ռեսուրս կենտրոններ» ծրագրերի գնահատումը, որի բացահայտումները ներկայացված են ստորև, ինչպես նաև Slideshare–ում։

Հետազոտությունն այստեղ

Հաշվետվություն