Հայաստան-Ադրբեջան

մայր էջ

ՀայաստանԱդրբեջան հարաբերությունների անաչառ լուսաբանում: Բառագիրք

2008-2009 թվականներին Երևանի մամուլի ակումբն (Երևան) ու Յենի Նեսիլ կազմակերպությունը (Բաքու) ԵՀՀ «Հայաստան–Ադրբեջան հարաբերությունների անաչառ լուսաբանում» ծրագրի շրջանակներում ստեղծեցին սույն բառագիրքը (անգլերեն և ռուսերեն): ԵՀՀ-ն հույս ունի, որ այս բառագիրքը կօգտագործվի բոլոր այն լրագրողների կողմից, որոնք ուզում են փոխարինել հակամարտության լեզուն խաղաղության լեզվով:

ՀայաստանԱդրբեջան հարաբերությունների անաչառ լուսաբանում: Բառագիրք