Այլ ծրագրեր

մայր էջ

Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի (ԵՀՀ) «Բաց դռներ» ծրագիրը հանդիսանում է Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի և Շվեդական միջազգային զարգացման գործակալության (SIDA) միջև ռազմավարական համագործակցության մաս. համագործակցության շրջանակներում SIDA-ն ԵՀՀ-ին տրամադրում է ծրագրային աջակցություն: Ավելին…

 

Աշխատանքային միգրացիա

Ծրագրի նպատակը` կանխել Հայաստանից ապօրինի աշխատանքային միգրացիան և խթանել արտերկրից վերադարձողների ինտեգրումը սեփական համայնքներում: Ավելին…

 

Կազմակերպական Կարողությունների Զարգացում 2006-2008

Ծրագրի նպատակը`զարգացնել հասարակական կազմակերպությունների, քաղաքապետարանների և լրատվամիջոցների կազմակերպական կարողությունները` կատարվող աշխատանքների և մատուցվող ծառայությունների արդյունավետությունը բարձրացնելու համար: Ավելին…

 

Համայնքային զարգացման ռոսուրս կենտրոններ 2006-2008

Ծրագրի նպատակը`համայնքահեն կազմակերպությունների կարողությունները զարգացնելու միջոցով ապահովել քաղաքացիների ակտիվ մասնակցությունը համայնքների զարգացման գործում: Ավելին…

 

Կորպորատիվ Սոցիալական Ներդրումներ 2006-2008

Ծրագրի նպատակը`խթանել Հայաստանի մասնավոր սեկտորի մասնակցությունը երկրի սոցիալական զարգացմանը: Ավելին…

 

Սոցիալական ձեռներեցություն 2009-2012

2009թ. աշնանը, Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը, Լոդսթար հիմնադրամի հետ համատեղ կազմակերպեց Սոցիալական ձեռներեցության վերաբերյալ սեմինար գործարարների, ներդնողների և մասնավոր հիմնադրամների համար, որը վարեցին Աշոկա հիմնադրամի:, Համայնքային հիմնադրամ ցանցի և Բարեգործական ինստիտուտի փորձագետներըԱվելին…

 

Տեղական Կառավարում 2002-2010

Ծրագրի նպատակը`բարելավել տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատանքն ու ապահովել նրանց թափանցիկ գործունեությունը: Ավելին…