Եվրոպա ծրագիր

մայր էջ

ԵՀՀ-ի աջակցությունը բարձրագույն կրթության բարեփոխմանը

2009 թվականին ԵՀՀ-ն վերլուծեց Հայաստանում առկա կարիքները, ինչպես նաեւ կազմակերպության ռազմավարություններն ու կարողությունները: ԵՀՀ-ի կողմից ընդունված նոր ռազմավարությունը էական ուշադրություն էր հատկացնում Եվրոպական միություն (ԵՄ) – Հայաստան հարաբերություններին եւ «Արեւելյան գործընկերություն» ծրագրին: Ավելին…