Նվիրատվություն

Մենք շնորհակալ կլինենք մեր ռազմավարական նպատակն իրականացնելուն ուղղված ցանկացած նվիրաբերության համար:

Ահա ֆինանսական աջակցության համար մեր բանկային տվյալները.

ՀՀ դրամի համար
HSBC Bank Armenia ՓԲԸ
SWIFT CODE: MIDLAM22
BENEFICIARY: EURASIA PARTNERSHIP FOUNDATION
BENEFICIARY ACCOUNT: 001-109156-001
CORRESPONDENT BANK IN USA: HSBC Bank USA, New York
SWIFT CODE: MRMDUS33
CHIPS CP: 108
BENEFICIARY BANK: A/C 000-05145-4

ԱՄՆ դոլարի համար
HSBC Bank Armenia ՓԲԸ
SWIFT CODE: MIDLAM22
BENEFICIARY: EURASIA PARTNERSHIP FOUNDATION
BENEFICIARY ACCOUNT: 001-109156-101
CORRESPONDENT BANK IN USA: HSBC Bank USA, New York
SWIFT CODE: MRMDUS33
CHIPS CP: 108
BENEFICIARY BANK: A/C 000-05145-4

Եվրոյի համար
HSBC Bank Armenia ՓԲԸ
SWIFT CODE: MIDLAM22
BENEFICIARY: EURASIA PARTNERSHIP FOUNDATION
BENEFICIARY ACCOUNT: 001-109156-105
CORRESPONDENT BANK: HSBC Bank plc
SWIFT CODE: MIDLGB22