ՔՀԿ շուկայի հետազոտություն

մայր էջ

Հետազոտությունն իրականացրել է ՀՌԿԿ-Հայաստանը՝ «ՀԿ ԴեպոՀասարակական կազմակերպությունների զարգացման» ծրագրի շրջանակներում:

Ստորև ներկայացնում ենք ինչպես հետազոտությունը, այնպես էլ հետազոտության մասին պատրաստած պրեզենտացիաները.