Մուլտիմեդիա նյութեր

մայր էջ

Այս բաժնում կգտնեք «ՀաՄաՏեղ» ծրագրի շրջանակներում պատրաստած մուլտիմեդիա նյութերը:

 

 

Ինֆոտների ստեղծած տեսանյութերը

ԵՄԱ-ի պատրաստած տեսանյութերը