Հակակոռուպցիոն

մայր էջ

CoI
Քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը Շահերի բախման քաղաքականության մշտադիտարկման գրոծընթացում:

«Քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը Շահերի բախման քաղաքականության մշտադիտարկման գործընթացում» ծրագիրը Եվրոպական Միության կողմից ֆինանսավորվող երկամյա միջազգային ծրագիր է, որը ղեկավարվում է Թրանսփարենսի Ինտերնեյշնլ Մոլդովա…