Ընթացիկ ծրագրեր

DePo
Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագիրը

ԵՀՀ-ն, «Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն» (ՀՌԿԿ), «Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոն» (ՄՆԿ), «Գորիսի մամուլի ակումբ» (ԳՄԱ), «Աջակցություն Նոյեմբերյանին» ՀԿ (ԱՆ), «Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» կազմակերպությունների հետ ձևավորված կոնսորցիումի շրջանակներում որպես ԱՄՆ ՄԶԳ «Զարգացման դրամաշնորհների ծրագրի» (ԶԴԾ) մաս իրագործում է…

ATNP
Աջակցություն Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացին

«Աջակցություն Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացին» ծրագիրն իրականացնում է Հայաստանի և Թուրքիայի ութ հասարակական կազմակերպություններից բաղկացած կոնսորցիումը։ Ծրագիրն իրականացվում է Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ «Կայունության գործիքի» շրջանակներում:

MICE
Մեդիան քաղաքացիների տեղեկացված մասնակցության համար

«Մեդիան քաղաքացիների տեղեկացված մասնակցության համար» ծրագիրը քաղաքացիների համար ավելի հասանելի է դարձնում հասարակության վրա ազդող բարեփոխումների մասին անկախ և վստահելի տեղեկատվական աղբյուրներ:

Antidictrimination
Հայաստան-Ադրբեջան

«Ամրապնդելով խաղաղարարական գործունեությամբ զբաղվող քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների կապը պաշտոնական օղակների հետ» ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանում և Ադրբեջանում Եվրասիա…

Anti
Հայաստանում խտրականության արգելման վերաբերյալ օրենսդրությանն ուղղված ծրագիր

Հայաստանում խտրականության արգելման վերաբերյալ օրենսդրությանն ուղղված ծրագիրն իրականցվում է Նիդերլանդների Թագավորության դեսպանատան ֆինանսական աջակցությամբ: Ծրագրի նպատակն է բանավեճեր և քննարկումներ իրականացնել Հայաստանի կառավարության և քաղաքացիական հասարակության հետ խտրական դրսևորումների…

CoI
Քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը Շահերի բախման քաղաքականության մշտադիտարկման գրոծընթացում:

«Քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը Շահերի բախման քաղաքականության մշտադիտարկման գործընթացում» ծրագիրը Եվրոպական Միության կողմից ֆինանսավորվող երկամյա միջազգային ծրագիր է, որը ղեկավարվում է Թրանսփարենսի Ինտերնեյշնլ Մոլդովա…

RT
Կրոնական հանդուրժողականության խթանումը Հայաստանում

Ծրագիրն իրականցվում է Նիդերլանդների Թագավորության դեսպանատան ֆինանսական աջակցությամբ: Ծրագրի նպատակն է խթանել կրոնական հանդուրժողականությունը Հայաստանում՝ բարելավելով հանրային իրազեկումը և վերաբերմունքը տարբեր կրոնների նկատմամբ:

CELoG
Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը

«Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը» (ՀաՄաՏեղ) ծրագիրը հնգամյա գործընթաց է, որի նպատակն է բարձրացնել հանրային մասնակցության աստիճանը ապակենտրոնացման և տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումներում:

ced_logonew copy

Միջսահմանային տնտեսական զարգացում

Ծրագրի նպատակն է բարելավել Տավուշ և Քվեմո-Քարթլի մարզերի սահմանամերձ համայնքների բնակիչների կենսապայմանները: