ԵՀՀ կոնֆլիկտների տրանսֆորմացիայի դպրոց․ Գևորգ Տեր-Գաբրիելյան՝ ներածական դասախոսություն

Գևորգ Տեր-Գաբրիելյանի ներածական դասախոսությունը 2015թ․ հոկտեմբերի 29- նոյեմբերի 1-ին ԵՀՀ-ի կազմակերպած Կոնֆլիկտների տրանսֆորմացիայի դպրոցում:   Վիդեոնյութի սղագրություն Մենք ի՞նչ մտածեցինք այս դպրոցի մասին…...
Read More